Pravidlá squashovej dvojhry


1.Hra

Hru squash hrajú dvaja hráči, z ktorých každý používa špeciálnu raketu a loptičku na squashovom kurte, ktorý je vybudovaný podľa stanovených predpisov WSF (World Squash Federation)


2. Body

Cieľom zápasu je víťazstvo v dvoch, troch alebo piatych setoch, záležiac na voľbe organizátora súťaže alebo na dohode hráčov. Každý set sa hrá do deväť bodov, pričom hráč, ktorý prvý dosiahne deväť bodov vyhráva set. V prípade, že je stav osem-osem, zvolí hráč prijímajúci podanie či sa bude pokračovať do deviatych bodov (nadstavené o jeden - Set One) alebo do desiatych bodov (nadstavené o dva - Set Two). Prijímajúci hráč musí v obidvoch prípadoch naznačiť svoju voľbu markerovi (zapisovateľovi), hlavnému rozhodcovi a svojmu protihráčovi.

Marker hlási setbol aby oznámil, že podávajúci potrebuje jeden bod k tomu aby vyhral prebiehajúci set alebo matchball, aby oznámil, že podávajúci potrebuje jeden bod do víťazstva zápasu. Body môže získavať len podávajúci. Ak vyhrá úder podávajúci, získava bod; ak vyhrá prijímajúci, dostáva právo podania.


3. Podanie

Právo prvého podania sa rozhodne roztočením rakety. Podávajúci potom podáva tak dlho, pokiaľ neprehrá loptu a podávajúcim sa stane jeho protihráč. Pri začatí druhého a každého nasledujúceho setu podáva ako prvý víťaz predchádzajúceho setu .

Na začiatku každého setu a pri každej zmene podávajúceho má podávajúci možnosť voľby podania z ktoréhokoľvek poľa. Ak zostane pri podaní, musí po každom údere striedať obidve polia. V prípade, že skončí výmena novou loptou (let), podáva opäť z tej istej strany.

Aby bolo podanie v súlade s predpismi, nesmie nastať chyba nohou (noha musí byť v poli podania, pričom sa táto noha nesmie dotýkať čiary ohraničujúcej štvorec podania) a predtým ako bude loptička odpálená, musí byť spustená alebo vyhodená, pričom nesmie naraziť do stien, podlahy a stropu. Loptička sa po odpálení musí dotknúť priamo čelnej steny a to medzi spodnou a autovou (Out) čiarou tak, aby pri návrate, v prípade že nie je prijatá volejom, zasiahla podlahu vo vnútri štvorca na protiľahlej strane poľa podania . Ak sa hráčovi, ktorý loptičku spustil alebo vyhodil nepodarilo ju zasiahnuť, môže byť loptička spustená alebo vyhodená pre toto podanie ešte raz.

Podanie je dobré, ak nemá za následok stratu podania. Podávajúci stratí podanie a prehrá úder v týchto prípadoch:

- Potom, ako bola loptička vyhodená pred podaním, dotkne sa steny, podlahy, stropu alebo akéhokoľvek objektu(ov) visiaceho zo steny alebo stropu predtým, ako je podaná. Hlási sa "Chyba" - "Fault".

- V okamihu zasiahnutia loptičky nemá podávajúci časť jednej nohy v kontakte s podlahou v poli podania, pričom sa žiadna časť tejto nohy nedotýka čiary poľa podania (časť tejto nohy môže presahovať cez túto čiaru za predpokladu, že sa čiary nedotýka). Hlási sa "Chyba nohou" - "Foot fault".

- Podávajúci urobí jeden, alebo viac pokusov zasiahnuť loptičku, ale nepodarí sa mu to. Hlási sa "Nie je hore" - "Not up".

- Loptička nie je zasiahnutá správne. Hlási sa "Not up".

- Loptička je odohraná do autu. Hlási sa "Aut" - "Out"

- Loptička je odohraná najprv na inú ako prednú stenu kurtu. Hlási sa "Fault".

- Loptička je odohraná do podlahy, do alebo pod čiaru podania. Hlási sa "Fault", ak je to nad lištu, a "Dolu" - "Down", ak je to do podlahy, do alebo pod lištu.

- Prvý dopad loptičky, pokiaľ nebola prijímajúcim zahraná z voleja, je na podlahu, na alebo mimo krátku alebo stredovú čiaru štvrtiny protiľahlej poľu podávajúceho. Hlási sa "Fault".

Podávajúci nesmie podávať, pokiaľ marker nedokončí hlásenie skóre.

4. Dobrý úder (Return)

Return je považovaný za dobrý, ak je loptička predtým ako dopadne viac ako jedenkrát na podlahu, správne vrátená prijímajúcim hráčom na čelnú stenu nad doskou, bez toho aby sa dotkla podlahy alebo ktorejkoľvek časti tela a odevu prijímajúceho hráča alebo podávajúceho hráča.


5. Nová loptička

Nová loptička znamená nerozhodnú výmenu. Výmena, pre ktorú sa uzná nová loptička sa nezapočítava a podávajúci podáva znova z rovnakého poľa.


6. Zasiahnutie loptičkou

V prípade, že loptička pred dopadom na čelnú stenu zasiahne hrajúceho hráča pokračuje hra nasledovne:

- ak podávajúci hráč zasiahne prijímajúceho hráča v priebehu hry, stráca týmto právo podania,

- ak prijímajúci hráč zasiahne podávajúceho hráča v priebehu hry, podávajúci vyhráva výmenu a získava bod,

- rozhodca môže v niektorých prípadoch povoliť novú výmenu - uzná let (nová loptička).


7. Bránenie v hre

Hráč, ktorý sa chystá zasiahnuť loptičku má právo na to, aby mu protihráč nebránil v hre. Protihráč musí druhému hráčovi umožniť:

- neobmedzovaný prístup k loptičke,

- dobrý výhľad na loptičku,

- dostatočný priestor na odohranie - zasiahnutie loptičky.

Ak došlo k bráneniu v hre, výmena sa zvyčajne opakuje - je hlásený "let". Rozhodca ale môže v niektorých prípadoch pripísať bod hráčovi, ktorému protihráč bránil v hre.


Nakoniec ešte dve dobré rady:

"Vážte si svojho súpera, bez neho zápas nevyhráte."
"Hru nemusí vyhrať vždy ten hráč, ktorý donúti súpera behať, ale určite má ku výhre bližšie."

 

"Squash Club Piešťany Vám želá prijemný športový zážitok"